دلم برا حوزه امون تنگ شده

دلم برا حوزه امون تنگ شده

سلام دوستان طلبه بچه های حوزه دخترای پاک و معصوم

دلم برای حوزه تنگ شده

دعا کنین برام که توفیق پیدا کنم بازم بیام سربزنم

یه جوری شدم انگاری میترسم

دعا کنین امام زمانمون زودتر بیا

د اللهم عجل لولیک الفرج…

اشتراک گذاری این مطلب!

آگه گفتی توی متن زیر اشتباهش کجاست؟

اگه گفتی توی متن زیر اشتباهش کجاست؟

بسم الله الرحمن الرحیم
قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد
بسم الله الرحمن الرحیم
قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد
بسم الله الرحمن الرحیم
قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد

خوب دیگه نگرد
اشتباهی نداره
ثواب ختم یه قرآن را بردی
منم تو ثوابتون شریکم
اگه دوست داری بقیه هم از این ثواب بهرهمند بشن اشتراک بزارید….

اشتراک گذاری این مطلب!

اللهم عجل لولیک الفرج...

اللهم عجل لولیک افرج…

اشتراک گذاری این مطلب!

تعلیم و تربیت...

تعلیم و تربیت انسان یعنی پروراندن و پرورش دادن جسم و روح اوست بگونه‌ای که به کمال شایسته خود برسد و تمام قابلیت‌های آن شکوفا گردد.
تربیت انسان کاری است دشوار و وقت گیر و نتایج آن نیز دیرتر آشکار می گردد ملاک خوب و بد بودن آدمی به چگونگی و نحوه تعلیم و تربیت وی بستگی دارد به تعبیری دیگر خوشبختی یا بدبختی افراد در گرو نوع تربیت آنهاست . یعنی اگر تربیت به صورت درست و صحیح انجام گیرد انسان به سمت بی نهایت سیر می کند و اگر در این امر غفلت شود ,چه بسا که آدمی از حد پست ترین موجودات زمین نیز فروتر رود.

اشتراک گذاری این مطلب!
 
فراخوان چی شد طلبه شدم